Tilastokeskuksen kyselyt

tilasto

Tilastokeskus haastattelee yrityksiä ja henkilöitä

Haastatteluja ja kyselyjä tekee myös tilastokeskus. Näihin tutkimuksiin ei voi ilmoittautua itse, vaan tilastokeskus päättää itse kenet he haluaisivat mukaan kyselyyn. Jos sinut on valittu mukaan tilastokeskuksen järjestämään tutkimukseen, ilmoitetaan sinulle tästä hyvissä ajoin sähköpostilla tai kirjeellä. Saat postin mukana myös tiedon siitä miten sinun tulee toimia. Yleisimmät vastaustavat ovat paperilomake tai verkkokysely. Kolmas vaihtoehto on puhelinhaastattelu. Jos tilastokeskus haluaa haastatella sinua, soittavat he sinulle kun olet vastaanottanut kirjeen tai sähköpostin. Saat puhelun aikana tietoa miksi haastattelu tehdään ja miten vastauksia käsitellään. Aluksi sovitaan haastattelulle ajankohta. Sen voi hoitaa joko heti tai muuhun sovittuun aikaan.

Kyselyyn osallistuminen

Tilastojen kerääminen kaikilta Suomen kansalaisilta olisi mahdoton tehtävä. Siksi tietoja pyydetään vaan osalta, eli valitaan otos kansalaisten joukosta. Kyselyyn osallistuneiden henkilöiden antamat tiedot yleistetään koskemaan koko kansaa tieteellisten metodien avulla. Jos olet saanut kutsun, ei sinun tarvitse valmistautua etukäteen. Mitään erikoistaitoja tai tietoja et tarvitse, vaan kysymykset liittyvät tavallisen elämän liittyviin asioihin. Kaikki lomakkeetkin ovat suunniteltu niin, että ne on helppoja ymmärtää ja vastaukset voi antaa helposti.

Myös yritykset voivat saada kutsuja vastaamaan kyselyihin. Nämä kyselyt ovat hieman mutkikkaampia ja vaativat yrityksiltä enemmän työtä vastauksien hakemisessa. Usein tilastokeskus pyytää yrityksiä koostamaan tietopaketin monesta eri lähteestä. Yrityksillä on kuitenkin velvollisuus antaa tietoja tilastolain määritellyissä asiossa. Mikäli kysely on pakollinen, kerrotaan asiasta ensimmäisessä kirjeessa. Yksityishenkilön osallistuminen kyselyyn on aina vapaaehtoista.

Osallistuminen on tärkeää

Jos olet saanut kutsun osallistua kyselyyn, edustat sinä laajaa joukkoa suomalaisista. Otokseen ei voida valita toista sopivaa henkilöä. Yhteiskuntaa kuvaavat tutkimukset ovat luotettavia vain silloin, kun tutkimukseen saadaan mukaan useita eri henkilöitä. Tämän takia osallistuminen on hyvin tärkeää! Antamasi vastauksilla voi olla vaikutuksia yhteiskuntaan, koska poliitikot ja päättäjät käyttävät tilastoja päätöksenteossa. Tilastoja voit myös itse käyttää moneen eri tarkoituksiin. Jos olet esim. tekemässä suurempia hankintoja tai haluat tietoa hintojen kehityksestä.

Toivottavasti tästä tietopaketista on ollut apua! Jos sinut on valittu mukaan tutkimukseen, toivomme että lähdet siihen mukaan!